Privacy policy

PRIVACY STATEMENT

Betonpompen Specialist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. CONTACTGEGEVENS

Concrete pumps specialist
Kleikoeleweg 23
6371 AD Landgraaf
Nederland

Hierna te noemen “partij(en)”;

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Partij(en) verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • KvK nummer (indien van toepassing)
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • Contact voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • phone number
 • E-mail address
 • Betaalgegevens; bankrekening
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bombeosdehormigon-costablanca.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Partij(en) verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over onze producten en diensten en/of wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Partij(en) nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Partij(en) nemen dus geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van partij(en)) tussen zit.

 

6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Partij(en) bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Partij(en) verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

–          Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Partij(en) gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door partij(en) heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bombeosdehormigon-costablanca.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Partij(en) willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons

 

10. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Partij(en) nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bombeosdehormigon-costablanca.com.

 

11. AVG PASSAGE VOOR CONSUMENTEN TOETSING

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

12. AVG PASSAGE VOOR DE BEDRIJFSTOETSING

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een
advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming.

DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en
contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het
gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie:

https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

*Dutch Limburg to Eindhoven
*Belgian Limburg

Huren bij Betonpompen Specialist

Available within 24 hours

Today requested a quote delivered tomorrow.

30 years of experience

In addition to rental of the concrete pumps, our concrete heroes are already: Specialized for 30 years in all concrete applications, such as concrete floors, walls and renovations.

Specialized family business

Concrete Pumps Specialist comes from PK Totaalbouw, a specialist family business with a focus on the best communication, quality and service.

Compleet verhuur

Naast het gemakkelijk en goedkoop verhuren van kleine betonpompen, zijn er vele opties beschikbaar. Ook los beton bestellen is mogelijk via Betonpompen Specialist.

What do our customers say?


Had another floor poured for the extension, and always satisfied! I'm staying with this party.

Bert Sassen
1 week ago


Had concrete poured for our swimming pool today. Everything was discussed neatly by telephone. As soon as they arrived, they started immediately and after 2 hours it was ready! It looks neat, you can see that it was made by people who practice their profession well. Everything was also left super clean. Thank you Concrete Pumps Specialist!!

Ina Frenken
3 weeks ago


Had another floor poured for the extension, and always satisfied! I'm staying with this party.

Mike Abarth
1 month ago